Φωτογραφίες της ημέρας

Ένα ξεχωριστό αιωνόβιο δέντρο:  Μια «αρχαία» χαρουπιά .... Ένα ξεχωριστό αιωνόβιο δέντρο: Μια «αρχαία» χαρουπιά ....