Φωτογραφίες της ημέρας

Στο δρόμο: Παρά τα χρόνια που βαραίνουν... Στο δρόμο: Παρά τα χρόνια που βαραίνουν...