Φωτογραφίες της ημέρας

Μονή Οδηγήτριας:     Επιστρέφοντας από του «Αγιούς», στο όρος... Μονή Οδηγήτριας: Επιστρέφοντας από του «Αγιούς», στο όρος...