Φωτογραφίες της ημέρας

Το βλέμμα:    Η περιέργεια υπερκερνά το.... Το βλέμμα: Η περιέργεια υπερκερνά το....