Διαφήμιση

Διευθύντρια Marketing & Δημοσίων Σχέσεων:

Ελένη Μαργαρίτη

τηλέφωνο επικοινωνίας: 697 29 21 214, 28920 29 100 – 5